Skip Navigation Links
صفحه اصلی
فعاليت‌هاExpand فعاليت‌ها
بانك اطلاعاتي هنرمندانExpand بانك اطلاعاتي هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
پيوندهاExpand پيوندها
درباره ماExpand درباره ما
درباره همدان
    ثبت نام | ورود    

تاریخ انتشار  :  08:38 صبح ۱۳۹۲/۹/۲۶
تعداد بازدید  :  315
Print
   
علوم سیاسی و آموزشی

علوم سیاسی و آموزشی

علوم سیاسی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

س‍ی‍اس‍ت‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ش‍ده‌: ارت‍ب‍اطات‌ در آی‍ن‍ده‌ دم‍وک‍راس‍ی‌

 

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۳۸۹

۲

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ن‍ق‍ش‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌

ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، -۱۳۳۲

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۷۴

 

 

 

 

 

 

آمار

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ب‍ح‍ران‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ روس‍ی‍ه‌، ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ب‍ح‍ران‌ در آف‍ری‍ق‍ا

ش‍ه‌وری‌، اح‍م‍د، -۱۳۲۴

وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۷۵

۲

م‍ص‍ون‍ی‍ت‌ پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ در ای‍ران‌ (ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)

ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، -۱۳۳۶

م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

 

 

 

 

 

 

آموزشی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ، ن‍ق‍اش‍ی‌ ، ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ، ۱۳۳۲ -

آزادان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۶

۲

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۸۵۰۰ س‍وال‍ی‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ی‌ از ن‍ک‍ات‌ اص‍ل‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ م‍ه‍م‌ ک‍ن‍ک‍ور ه‍ن‍ر)

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۲ -

آزاد ان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۳-۱۳۸۴

۳

ه‍ن‍دس‍ه‌ ن‍ق‍وش‌ وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍ن‍ر ...

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۲ -

آزاد ان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۵

۴

ک‍ن‍ک‍ور ج‍ام‍ع‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ (گ‍راف‍ی‍ک‌) (ارت‍ب‍اط ت‍ص‍وی‍ری‌ - ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌): م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍راس‍ری‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ وی‍ژه‌ی‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌

خ‍س‍روی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۶۱ -

ن‍وی‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌

۱۳۸۷

۵

ک‍ن‍ک‍ور اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ه‍ن‍ر س‍ال‍ه‍ای‌ ۶۲ ت‍ا ۸۱ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌: درک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍ن‍ر، درک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ری‍اض‍ی‌

ش‍ای‍ان‌، ام‍ی‍ر، -۱۳۵۹

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۸۱

۶

م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ن‍ک‍ور ه‍ن‍ر: درک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍ن‍ر

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۴۸ -

م‍ارل‍ی‍ک‌

۱۳۸۶

۷

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۸۰۰۰ س‍ئ‍وال‍ی‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ (ارت‍ب‍اط ت‍ص‍وی‍ری‌)

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۲ -

ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌، آزادان‍دی‍ش‍ان‌

۱۳۸۵-

۸

۱۲۰۰س‍وال‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ص‍ف‍ح‍ه‌آرای‍ی‌ وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۳۲ -

آزادان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۷

۹

ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و طراح‍ی‌ دوخ‍ت‌

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۲ -

آزادان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۶-

۱۰

درک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍ن‍ر: (ش‍ام‍ل‌: ه‍زاران‌ س‍وال‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌...)

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌

آزادان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸

۱۱

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۵۰۰ س‍وال‍ی‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ی‌ از ن‍ک‍ات‌ اص‍ل‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ م‍ه‍م‌ ک‍ن‍ک‍ور ه‍ن‍ر) ه‍ن‌ چ‍اپ‌

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۲ -

آزاد ان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۳-۱۳۸۴

۱۲

ک‍ودک‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌

 

ب‍رگ‌

۱۳۶۸

۱۳

زن‍گ‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌

اک‍ب‍رپ‍ور، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ک‍ل‍ه‍ر

۱۳۷۷

۱۴

ک‍ل‍ی‍ات‌ روش‍ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س‌ (م‍ت‍ن‌ ک‍وت‍اه‌) ه‍م‍راه‌ ب‍ا ال‍گ‍وه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍دری‍س‌ (ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍س‍ت‌) چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ ...

ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌

م‍ع‍اص‍ر

[--۱۳]

۱۵

ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۲ -

آزادان‍دی‍ش‍ان‌، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۶-

۱۶

ک‍ن‍ک‍ور ج‍ام‍ع‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ک‍ات‍ب‌ ه‍ن‍ری‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ وی‍ژه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌، ارت‍ب‍اط ت‍ص‍وی‍ری‌ (گ‍راف‍ی‍ک‌)، ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌

م‍ش‍ت‍اق‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۲ -

آزادان‍دی‍ش‍ان‌ ( ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌

۱۳۸۶

۱۷

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ س‍والات‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۹ -

ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد

۱۳۸۹

۱۸

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ س‍والات‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ف‍ی‍ل‍م‍س‍ازی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۹ -

ات‍ح‍اد، ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۹

۱۹

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ج‍دی‍د س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ک‍ارب‍ردی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۹ -

آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۹

۲۰

آم‍وزش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌: م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ م‍طال‍ب‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ آزاد م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر درخ‍ت‌ دان‍ش‌...

ن‍س‍اری‌، ژال‍ه‌، ۱۳۵۴ -

: ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌

،۱۳۸۸

۲۱

درک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍ن‍ر

خ‍س‍روی‌، ب‍ه‍زاد

راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

۱۳۸۷

۲۲

آم‍وزش‌ رس‍ان‍ه‌ای‌: ی‍ادگ‍ی‍ری‌، س‍واد رس‍ان‍ه‌ای‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر

ب‍اک‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۴ - م‌Buckingham، , David، ba، a01

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال