11783
  ۱۳۸۹/۱۲/۸
3؛شناسنامه هنرمندان
3؛شناسنامه هنرمندان
   
عنوان اثر: «گزیده شناسنامه هنرمندان  »
تهیه کننده : مدیریت آموزش و پژوهش حوزه هنری استان همدان
همکاران : ابوالفتح مومن (راهنما و مشاور)، سید جمشید حسینی، بهنام میرزائی
مقدمه : در راستای شناسائی و معرفی هنرمندان استان همدان، بانک اطلاعات هنرمندان در حوزه هنری تشکیل و پس از تهیه چکیده از اطلاعات فرم اصلی گزیده شناسنامه هنرمندان آماده گردید تا جهت استفاده در اختیار سازمان ها و ادارات فرهنگی هنری گذاشته شود.
روش کار:
1-روش میدانی و پیمایشی (جهت جمع آوری اطلاعات)
هدف:
1-شناسائی هنرمندان استان همدان
2-تهیه زندگینامه هنرمندان استان
3-ساماندهی به فعالیت هنرمندان برای تاثیر گذاری بیشتر
4-دسترسی آسان به هنرمندان  
نتایج :
1-تشکیل بانک اطلاعات و شناسنامه هنرمندان استان
2-تهیه گزیده شناسنامه هنرمندان
3-..........
منابع :
1-هنرمندان استان
 
 
 
حوزه هنری استان همدان
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved