23882
  ۱۳۹۰/۷/۱۷
بزنم یا نزنم؟
غزل
   
بزنم یا نزنم؟
علی خان آبادی
 
منم و سنگ و یک در بزنم یا نزنم
به تو با دسته گلی سر بزنم یا نزنم
مانده ام بین دو راهی غرور و تسلیم
بوسه بر نام نام تو بر در بزنم یا نزنم
کاش هرگز خبر رفتن تو راست نبود
مانده ام تیشه بر این سر بزنم یا نزنم
تازه در زمره ی این اوج پران آمده ام
دود و خاک است بگو پر بزنم یا نزنم
رکعت آخر بی معرفتی خواندم و رفت
مشت تکبیر در آخر بزنم یا نزنم
 
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved