26582
  ۱۳۹۰/۸/۲۸
انسان و موسیقی
سرچشمه و پیدایش موسیقی به پیدایش تمدن بشری مربوط می شود یعنی از زمانیکه انسان خود را شناخت و به تحولات محیط خود واقف شد و صداها و نغمه ها را تجربه کرد و برای دریافت
   
انسان و موسیقی
علی اصغر طاهری
 
سرچشمه و پیدایش موسیقی به پیدایش تمدن بشری مربوط می شود یعنی از زمانیکه انسان خود را شناخت و به تحولات محیط خود واقف شد و صداها و نغمه ها را تجربه کرد و برای دریافت این صداها وقت بیشتری را معطوف کرد و سپس به آنالیز و بررسی این صداها پرداخت مانند صدای خوش پرندگان صدای ریزش باران صدای امواج آرام دریا یا صدا یخش خش برگ درختان و همچنین صدای ناهنجار و ترسناک همانند صدای رعد و برق صدای حیوانات وحشی و با صدای سهمگین امواج خروشان دریاها که بالاخره آدمی دریافت از صدای آرام بخش و روح نواز بیشتر لذت می برد تا صداهای وحشتناک و خشن در طبیعت تا اینکه به مرور ابزارو آلاتی خود اختراع نمود که بتواند از صداهای خوش که از آن آلات خود ساخته تجربه کند که نواختن آن در تنهائی یا جمع مایه التذاذ خود و اطرافیانش گردد از جمله از اولین اختراعات آلت موسیقی که ساز نام گرفت شاید همان ساز بادی نی لبک چوپانهاست که سازی بسیار ساده و معمولی است که از یک قطعه گیاه استوانه ای به نام نی که در نیزارها میروید به وجود آمده که همین ساز بسیار ساده با تغییراتی امروزه در ارکسترهای بزرگ جهان نواخته می شودو همچنین دیگر از سازهای نخستین را که انسان آن را اختراع کرد و شاید همان سازهای کوبه ای یا ضربی(ریتمیک) مانند طبل و دُهل و انواع آن با اشکال مختلف و صداهای متفاوت در هر کجای دنیا نواخته می شود با پیدایش ساز و تلفیق آنها با یکدیگر و در بین قبایل و اقوام و جوامع کوچک و روستائی نغمات موسیقی نیز به صورت فردی یا گروهی شکل گرفت که در نقطه ای از جهان پایه و اساس موسیقی محلی بنا نهاد که همانا به موسیقی خویشاوندی یا قومی و یا بومی که در اصطلاح بین المللی Folk Music نامیده می شود که نغمه های آن نشأت گرفته از نواهای مختلف مانند لالائی مادران برای خوابانیدن فرزندان یا در سرودهایی که در جشن و سرور در عروسیها و به دنیا آمدن نوزادان و یا در کشت و برداشت محصولات و یا در پیروزی در مقابل دشمنان و یا هنگام انجام کارهای خانه توسط زنان در خانه هایشان و حتی در سوگ و غزایشان به صورت دسته جمعی و یا انفرادی از آنان بگوش میرسد به آن موسیقی محلی اطلاق می‌گردد.
که مجموعه های همین موسیقی محلی در نقاط مختلف هر کشور پایه و اساس موسیقی ملّی آن کشور را پی ریزی می نماید در واقع موسیقی محلی از گذشته های دور سینه به سینه به دیگران تا به امروز منتقل شده که از تلفیق آمیزش موسیقی های محلی و مقامی است که موسیقی دانان و هنرمندان ممالک موسیقی ملّی آن کشورها را به طور علمی و سیستماتیک به وجود آورده که به یک درخت تنومند شباهت دارد که میتوان گفت ریشه درخت مجموعاً موسیقی محلی را شامل میگردد و تنه درخت موسیقی ملّی به حساب می آید و شاخه های درختان ردیف ها و دستگاهها و گوشه های موسیقی ملی است و برگ و گل میوه درخت همان نشاط و التذاذی که بر انسان منتقل می گردد.
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved