29543
  ۱۳۹۰/۱۰/۶
رباعي طنز
خسرو قربانی
   
دو رباعی طنز از خسرو قربانی
 
یک
یک باغ معطر از گُل رُز دیدی
یک گلّه­ی بی سگِ پر از بز دیدی
آن باغ معطر پر از رز به دَرَک
بزهای مرا بگو چرا دزدیدی!
 
 
دو
ابروت کمانی و دو چشمت میشی
در دیده­ی گرگها شبیه میشی
غافل که شدم مفت دلم را بردی
ای سارق دل! همسرم آیا میشی؟
 
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved