37299
  ۱۳۹۱/۱/۲۴
رباعی
حجت یحیوی
   
حجت یحیوی
 
 
هر لحظه تویی برابرم لیلای...
من از تو چگونه بگذرم لیلای...
دنیا به تماشای تو برمی‌خیزد
من نام تو را که می‌برم لیلای...
 
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved