37348
  ۱۳۹۱/۱/۲۴
شعرنو
پوپک ریاضی
   
پوپک ریاضی
 
 
انتظار نداشته باش
دنبالت بيايم
دري كه پشت سرت بستي،
دستگيره نداشت.
 
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved