37394
  ۱۳۹۱/۱/۲۴
شعرنو
شعر
   
 
 
می خواهم
ساعت های متمادی
بایستم
آن سوی میز
ساعت های متمادی
بنشینی
در هم
ساعت های متمادی
پایین بریزیم
بی قرار
بنشینیم
غم های عریانت را
در دریای چوبی میز
انگشت هایت
با چشم هایم
چشم هایم
با چشم هایت
و چشم هایت
با انگشت هایم
بیامیزد.
عالیه عنایتی موفق
 
 
هرگونه نقل و استفاده از مطالب این سایت، تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.


 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved