39174
  ۱۳۹۱/۲/۱۲
سیری در زندگی استاد ابولحسن خان اقبال آذر
حسین زندی
   
سیری در زندگی استاد ابولحسن خان اقبال آذر
در سال 1252 شمسی در روستای الوند قزوین ابوالحسن اقبال آذر متولد شد پدرش مولا موسی از مجتهدین پارسا ودارای رساله علمیه بود واز راه تدریس علوم دینی وزراعت زندگی خود وخانواده اش را می گذارد ابوالحسن در خردسالی پدرش را از دست داد وچون دارای صدای خوب وبی مانندی بود برای امرار معاش در پای منبر مسجد الوند به نوحه خوانی پرداخت
در این ایام یکی از بهترین گروه های شبیه خوانی در قزوین گروه میرزا حسن ثقفی یزدی بود که در تکیه دولت وتکیه ملی به تعزیه خوانی وشبیه زخوانی می پرداختند میرزا حسن وقتی شهرت صدای ابوالحسن را شنید از وی برای همکاری دعوت به عمل آورد وبا رضایت خانواده او ار با خود به قزوین برد در منزل خود با خواندن قران مگستان وبوستان آشنا شد وطریقه خواند وحفظ کردن نسخه های تعزیه را فرا گرفت
میرزا حسن ثقفی برای آنکه ابوالحسن با دستگاه های موسیقی ایرانی آشنا شود اورا نزد حاج ملا کریم جناب برد او چون نیز به استعداد نهفته ابوالحسن پی برد به ترتیب صدای او پرداخت وتکنیک های استفاده از صدا در درون دهان را از طریق کلماتی نظیر :اسحاق مجیر ومنیر به وی آموخت واز او خواست تا کلماتی این چنین را که دارای پژواک هستند را در جاهایی که انعکاس صوت در آن ها بیشتر است بارها بارها با صدای بلندتر تکرار کند سپس انواع تحریر ودستگاه های موسیقی ایرانی را طی طی چند سال به وی آموخت
ابوالحسن در ایام ماه محرم وصفر در مجالس مختلف به تعزیه خوانی می پرداخت وهیچ وقت حاضر نشد در شبیه مخالف خوان (نقش ابن سعد شمر خولی .........)به تعزیه خوانی بپردازد
در سال 1271 با دختر میرزا حسن (صفیه خانم)پیمان زنا شویی بست اما 5 سال بعد همسرش در حین دومین زایمان در گذشت واندوهی بسیار برقلب ابوالحسن باقی می گذاشت
در سال 1277 برای اجرای تعزیه به تبریز دعوت شد ودر آنجا مورد لطف محمد علی میرزا ولیعهد قرار گرفت واز او خواست که در تبریز بماند ووی را جز پیشخدمت های مخصوص خود کرد با مرگ مضفر الدین شاه محمد علی شاه برتخت نشست وابوالحسن را بعنوان خواننده مخصوص دربار خود ابوالحسن در تهران با بسیاری از اساتید آشنا می شود وهمکاری خود را با انجمن افوت آغاز می کند ونخستین کنسرت خود را به دعوت درویش خان برگزار می کند در این زمان جنبش مشروطه خواهی به اوج خود رسید آواز توانگر ابوالحسن خان وزخمه شلاقی ساز درویش خان مظهری از همت وحمله دلاوری است آیینه ای از مقتضیات عصر است
ایشان بعد از مراجعت به تبریز به آزادی خواهان پیوست در این زمان شجاع الدوله حاکم آذربایجان گردید وابوالحسن خان را علی رغم میل باطنی به سمت فراموشی خلوتی به کار گرفت وبعد از آن طی حکمی او را به لقب (اقبال السلطان)ملقب می کند
سپس سفری به تفلیس می کند وهنرش را در انجا مورد توجه هنر مندان آن سامان قرار می گیرد وبرای کنسرت وضبط صحفه ای وی دعوت بعمل آورد در اسفند ماه 1292 به اتفاق درویش خان باقر خان طاهر زاده وعبداله خان دوامی برای این منظو.ر راهی تفلیس می شوند
اقبال آذر بعد از سمت های متعدد دولتی در سال 1324 رییس اداره هنرهای ظریفه تبریز می شود وبا دایر کردن کلاس تدریس آواز می پردازد
در مردادماه 1324 هیات ارکستر انجمن موسیقی ملی به سرپرستی روح ا...خالقی به تبریز می رود واقبال آذر برای پیشرفت کنسرت های کمک های شایسته ای انجام می دهد
در میهمانی ای که سفارت شوروی در سالن عمارت شهرداری تبریز برگزار می کند اقبال آذر را وادارمی کنند که به زبان ترکی آوازی بخواند اقبال به خاطر علاقه ای که به استقبال واقعی ایران داشت به جای خواندن اشعار ترکی با حال بغض وگریه شعر مهیج عارف قزوینی را می خواند.
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved