41598
  ۱۳۹۱/۳/۱۰
شعر
محمد صارمی شهاب
   
محمد صارمی شهاب
 
پنجه خونین مانده بر دیوار
خورشیدی بود
در بیداری
که سیاهی را در خود مچاله می کرد
زخمی را که بر پیشانی تاریخ
مانده بود
التیام بخشید
و مردمان از آن پس
چون پیچک های حیاط مادربزرگ
مهربان بودند
سبز
با گلهایی
به رنگ آزادی
 
 
هرگونه نقل و استفاده از مطالب این سایت، تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved