43268
  ۱۳۹۱/۴/۷
شعر
خسرو قرباني
   
خسرو قرباني
 
فقيرم هيكلي باريك دارم/هميشه خانه اي تاريك دارم
چراغ خانه ام برقي ندارد/برايم روز و شب فرقي ندارد
يكي باشد كه اينجا پانهد نيست/كسي كه خانه ما را بلد نيست
خوراك من اگر سيب زميني ست/براي اين شكم چيز كمي نيست
دگر ناي سخن گفتن ندارم/توان نيمرو پختن ندارم
ندارمطاقت اين حرف ها را/دگر تا كي بشويم ظرف ها را
در اين كنج قفس زنده به گورم/چرا من كهنه را بايد بشورم
هميشه زندگيم گير دارد/قطار شانس من تاخير دارد
هميشه در دلم تشويش دارم/چه سختيها كه من در پيش دارم
نمي بيند كسي سرسختيم را/بدوشم مي كشم بدبختي ام را
كجاي زندگاني نقش دارم/مني كه تا ابد يك كفش دارم
وصيت مي كنم وقتي كه مردم/از اينجا جان سالم در ببردم
طلبكار آمد او را دك نماييد/و روي سنگ قبرم حك نماييد
به دنيا لاغر آمد اسكلت رفت/نمي آيددگر چون «كمپلت» رفت
 
هرگونه نقل و استفاده از مطالب این سایت، تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved