43876
  ۱۳۹۱/۴/۱۷
غزل طنز
مریم برزگر
   
شی بگم بد جوری ای دلُم کِبابه خال قزی
 اَ کِیِه منتظر یِی تا جوابه خال قزی
شیه گِرّ و گِر میری لرزه می شانی به دلا ؟
بپا حال پسِرای کوچه خرابه خال قزی
نِنه پیر مِنه کفری نِکُ جان آقات
می دانم زیر سِرِ اُ بی صاحابه خال قزی
مِتّی قارقا آقای بِچُات نیمیشه به خدا
وعده های اُ همه کشکه نه سرابه خال قزی
مِنِ بدبختِ بیوین که اِفتادم به دست و پات
اَی خدا یی می دیدم بختت بخوابه خال قزی
نیمیای نیا، به تون! تو نشدی یکی دیه
بِرِ مَ دختر اساندن عین آبه خال قزی
 
هرگونه نقل و استفاده از مطالب این سایت، تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved