47830
  ۱۳۹۱/۶/۱۱
مستوری 2
میثم صابری
   
 
 
.... بشتاب ليلا
اين روزها
     باور اينوجود محدود
              جانمرامی‏آشوبد
                ***
   افق‏هایمتناهی
    راههايیکهبازمي‏گردند
   و جانیکهبهديوارزدن
         خود را مي‏خراشد
                ***
   ....کدامخاطرهبود
که چنين بيتابم کرد؟
                بشتاب ليلا
             جنونرفت...
 
 
هرگونه نقل و استفاده از مطالب این سایت، تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved