66562
  ۱۳۹۲/۵/۲
مریم زرنشان
نیمایی
   

"نامه پیله"

مریم زرنشان

نیمایی

 

من نام تو را می شنوم

از نفس صبح

از زمزمه ممتد باران

از رویش هر برگ در آغوش درختان

تو با خبری

از دل هر ذره کوچک

از باطن هر سنگ

از قعر زمین تا دل خورشید

از نامه سر بسته هر پیله که آویخته بر بید.

 

 

هرگونه نقل و استفاده از مطالب این سایت، تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.

 

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved